Tietoja

Korjaa ja saneeraa toimitilat, omistajille ja käyttäjille tuottavimmalla tavalla.

Jussi Yards Oy perustettiin vuonna 1991 edistämään emoyhtiönsä, Vuotekno Oy:n hallinnassa olevien toimitilojen huoltoa, korjaamista ja saneeraamista. Nykyisin Jussi Yards Oy on itsenäinen pääkaupunkiseudun johtava teollisuuskiinteistöjen uuskäytön suunnitteluun (place making), manageeraukseen, huoltoon, korjaamiseen ja saneeraamiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Markkinointinimemme on vuodesta 2019 alkaen Helsan, ( elsingin Saneraaus/ Helsingfors Sanering).

Asiakkainamme on pääasiassa suuria teollisuusyrityksiä ja kiinteistönomistajia sekä toimitilojen käyttäjiä pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Olemme kunnostaneet ja saneeranneet kokonaisia keskustakortteleita väliaikaisiin käyttötarkoituksiin niiden odotusaikana mm. Suomen johtaville rakennusliikkeille ja kiinteistönomistajille.

Olemme myös mukana esimerkiksi Keran alueen kehittämishankkeissa Espoossa.

Miten tuotamme arvoa asiakkaillemme

Helsan korjaa, saneeraa ja manageeraa muiden omistamia kiinteistöjä.  Jalostamme ja tarjoamme toimitilat parhaiten sopivaan ja parhaiten tuottavaan käyttöön erittäin kustannustehokkaasti.

Edistämme yritysten ja yrityskeskittymien kasvua ja liiketoimintaa luomalla menestyviä toimintaympäristöjä yhteistoiminnassa käyttäjäasiakkaidemme, suuryritysten, kaupunkien ja suurten kiinteistönomistajien kanssa.

Helsan tekee toimeksiannoista kiinteistökohteiden kehitysprojekteja, joissa tarvitaan uutta laajempaa näkemystä ja erityistä ammattitaitoa.

Helsan pyrkii aina minimoimaan ympäristökuormitusta saneerauksissa ja korjauksissa. Otamme aina huomioon myös mahdollisuudet uusituvan energian käyttömahdollisuuksiin kohteessa sekä poistettavan materiaalin kierrätysvaihtoehdot ja mahdollisuudet.

Toimitilatuotteet ja kehitystoiminta

Kehittämis-, korjaamis- ja saneeraustoimintamme painottuvat teollisuus-, toimisto- ja varastotilat, tai muutoin erittäin haasteellisiin kohteisiin. Sopivalla liikepaikalla kiinteistön käyttötarkoitus voi muuttua vaikkapa kauppakeskukseksi tai hotelliksi kiinteistön vahvuuksien ja markkinatilanteen mahdollisuuksien mukaan. Kehitämme jatkuvasti uusia asiakaslähtöisiä toimitilatuotteita ja konsepteja kiinteistöjen vahvuuksia hyväksi käyttäen. Käytämme kiinteistöjen liikeideoiden kehitystoimintamme apuna kansainvälisiä tietolähteitä. Pyrimme poikkeuksellisen suuren lisäarvon tuottamiseen sekä käyttäjä- että kiinteistönomistaja-asiakkaillemme.

Miten voimme luoda poikkeuksellista arvoa yrityksille, joilla on paljon vapaata tilaa

Vapaaksi jäänyttä kiinteistöä voidaan hyödyntää omistajan eduksi kassavirran lisäksi usein monella tavalla. Yksi vaativimmista, mutta potentiaalisesti eniten arvoa luova mahdollisuuksista, on korjata, saneerata siten, että toimitilan arvo kasvaa kumminkaan ylikorjaamatta tiloja. Samalla mahdollistetaan myös liiketoiminnallista arvoa kustannustehokkaasti luovan innovaatioympäristön ja yrityskulttuuriin rakentaminen.

Etsimme jatkuvasti uusia kohteita

Jussi Yards etsii toimeksiantajaksi innovaatiotoimintansa voimakkaasta kehittämisestä kiinnostunutta yhteistyökumppania, jolla olisi runsaasti tai haasteellisia korjattavia tai saneerattavia toimitiloja, joita halutaan kehittää kestävän ympäristökehittämisen strategiaa hyödyntämällä. Näin saadaan vahvistettua arvonluonnin edellytyksiä ja ansaittua kiihdytetyn innovaatiotoiminnan kustannuksien kattamisen jälkeen vielä tuottoa, ottaen samalla huomioon mahdolliset kiertotalouden hyvät puolet.

Voimme myös auttaa liiketoimintanne kiihdyttämisessä ostamalla tai vuokraamalla kiinteistönne yhteistyökumppaniemme kanssa ja vapauttamalla siten pääomaa liiketoimintamme kehittämiseen.

 Helsanin kanssa teet vaivattomasti ympäristön ja rakennuksen arvon kannalta oikeita ratkaisuja.